EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЇХ РОЗВИТКУ
О. С. Носенко

Назад

УДК: 330.341.1

О. С. Носенко

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ЇХ РОЗВИТКУ

Анотація

Досліджено аспекти інноваційної привабливості підприємств. Визначено взаємозв'язок різних аспектів інноваційної привабливості підприємств у процесі стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства. Виокремлено основні етапи стратегічного управління інноваціями підприємства з метою забезпечення їх привабливості та з метою формування стратегії інноваційної привабливості в умовах фінансового оздоровлення надано їм характеристики. З метою визначення сильних і слабких сторін у процесі забезпечення інноваційної привабливості проектів, запропоновано здійснювати аналіз внутрішнього середовища на засадах управлінського обстеження функціональних зон підприємства. Встановлено переваги і недоліки показників ефективності інновацій підприємств з метою забезпечення їх привабливості та подальшого розвитку.

A. Nоsеnkо

MODERN METHODICAL GOING NEAR ESTIMATION OF ATTRACTIVENESS OF INNOVATIVE PROJECTS OF ENTERPRISES WITH THE PURPOSE OF THEIR DEVELOPMENT

Summary

The aspects of innovative attractiveness of enterprises are investigational. Intercommunication of different aspects of innovative attractiveness of enterprises is certain in the process of strategic management by innovative activity of enterprise. The basic stages of strategic management are distinguished by the innovations of enterprise with the purpose of providing of their attractiveness and with the purpose of forming of strategy of innovative attractiveness in the conditions of the financial making healthy descriptions are given by him. With the purpose of determination of strengths and weaknesses in the process of providing of innovative attractiveness of projects, it is suggested to carry out the analysis of internal environment on principles of administrative inspection of functional areas of enterprise. It is set of advantage and lacks of indexes of efficiency of innovations of enterprises with the purpose of providing of their attractiveness and further development.

№ 12 2014, стор. 141 - 143

Кількість переглядів: 761

Відомості про авторів

О. С. Носенко

аспірант, Запорізький національний університет

A. Nоsеnkо

Graduate student of Zaporizhzhya national university

Як цитувати статтю

Носенко О. С. Сучасні методичні підходи до оцінки привабливості інноваційних проектів підприємств з метою їх розвитку. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 141–143.

Nоsеnkо, A. (2014), “Modern methodical going near estimation of attractiveness of innovative projects of enterprises with the purpose of their development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 141–143.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.