EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Г. П. Жалдак

Назад

УДК: 330.341.1

Г. П. Жалдак

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

У представленій статті проведено аналіз соціально-економічних параметрів діяльності машинобудівних підприємств у контексті формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання. Представлено алгоритм моделювання соціально-економічного механізму інноваційного розвитку. З урахуванням соціальної та економічної підсистеми забезпечення інноваційного розвитку визначено перелік економічних, соціальних та інноваційних показників, які значною мірою впливають на формування соціально-економічного механізму інноваційного розвитку, а саме: обсяг нової техніки, якість трудових відносин та практика по відношенню до постачальників та інших ділових партнерів. Наведено результати економіко-математичного моделювання соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку, що дозволило визначити проблемні ділянки інноваційного розвитку підприємства розвитку машинобудівних підприємств та сформувати пропозиції щодо можливостей його забезпечення.

G. Zhaldak

FORMATION OF THE MECHANISM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH INNOVATIVE PARAMETRIC MODELING

Summary

In the present article the analysis of socio-economic parameters of the machine-building enterprises in the context of socio-economic mechanism of providing innovative development based on parametric modeling. The algorithm of modeling socio-economic mechanism of innovation development. Given the social and economic development of innovative software subsystem contains a list of economic, social and innovation indicators, which greatly affect the formation of social and economic development of innovative mechanisms, namely the amount of new technology, the quality of labor relations and practices in relation to suppliers and other business partners. The results of economic-mathematical modeling of social and economic development of innovative software mechanism that allowed to identify problem areas of innovative development of enterprise engineering companies and generate proposals on how to achieve it.

№ 12 2014, стор. 133 - 137

Кількість переглядів: 699

Відомості про авторів

Г. П. Жалдак

аспірант, асистент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "КПІ"

G. Zhaldak

PhD student, assistant of the Department of Management, Natsіonalny tehnіchny unіversitet of Ukraine "KPI"

Як цитувати статтю

Жалдак Г. П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 133–137.

Zhaldak, G. (2014), “Formation of the mechanism of social and economic development through innovative parametric modeling”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 133–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.