EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. В. Котляревський

Назад

УДК: 352.075

О. В. Котляревський

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

Стаття присвячена аналізу сутності та структури системи підприємництва в Україні. Підприємництво як відкрита соціально-економічна система являє собою сукупність суб'єктів господарювання, які діють у національній економіці та систему взаємозв'язків між ними. В дослідженні розглянуто динаміку основних соціально-економічних показників розвитку системи підприємництва. В дослідженні запропоновано схему сучасної структури підприємницької системи України. Проаналізовано класифікації підприємництва залежно від приналежності до сфери підприємництва та від змісту економічної діяльності. Виявлено проблеми сучасної системи підприємництва та запропоновано напрями їх подолання. Істотним недоліком у розвитку сучасної системи підприємництва є структурна диспропорція між кількісним складом суб'єктів господарювання за видами бізнесу та їх внеском у ВВП, а також істотний перекіс у сферах діяльності малого і середнього підприємництва в сторону торгівлі.

O. Kotliarevsky

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the analyzes the nature and the structure of the business in Ukraine. Entrepreneurship as an open socio-economic system is a set of entities that operate in the national economy and the system of relationships between them. The article is highlights the dynamics of basic socio-economic indicators for the development of entrepreneurship. In the research proposed a scheme of modern structure entrepreneurship system of Ukraine. The article is devoted to the analyzed according to the classification of businesses belonging to the field of business and economic activities of the content. The research is devoted to problems of the modern system of entrepreneurship and directions to overcome them. A major shortcoming in the development of modern entrepreneurship system is a structural imbalance between the quantitative composition of entities by type of business and their contribution to the GDP, as well as a significant bias in the areas of small and medium enterprises in the direction of trade.

№ 12 2014, стор. 128 - 132

Кількість переглядів: 837

Відомості про авторів

О. В. Котляревський

здобувач кафедри економічної теорії, Донецький національний університет

O. Kotliarevsky

Postgraduate of Department of Economic theory, Donetck National University

Як цитувати статтю

Котляревський О. В. Розвиток системи підприємництва в Україні. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 128–132.

Kotliarevsky, O. (2014), “Development of the system of entrepreneurship in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 128–132.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.