EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Я. С. Палешко

Назад

УДК: 336.278

Я. С. Палешко

ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки та структури запозичень України. Встановлено необхідність зважено обирати джерела боргового фінансування, формувати їх оптимальну комбінацію з точки зору строків погашення та розмірів відсотків. Досліджено склад державного боргу. Проаналізовано структуру і динаміку складових державного боргу України. Досліджено співвідношення між обсягами державного боргу, його динамікою та динамікою валютного курсу. Визначено напрями використання запозичень в національній економіці. Зроблено висновки щодо ефективності політики державних запозичень, встановлено, що існуюча боргова політика України підвищує ризик досягнення боргом певних критичних меж, що стає є реальною загрозою фінансовій безпеці держави, яка може проявлятись в обмеженні державного суверенітету. Досить важливим є розуміння того, що політика постійних міжнародних запозичень негативно впливає на довіру до національної валюти як на внутрішніх, так і зовнішніх валютних ринках.

Ya. Paleshko

LOANS UKRAINE AND ITS USE FOR EFFICIENT DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The article investigates the dynamics and structure of borrowings Ukraine. Established the need to carefully choose the sources of debt financing, build their optimum combination in terms of maturities and interest rates. The structure of government debt. The structure and dynamics of the components of the state debt of Ukraine. Investigated the relation between public debt, its dynamics and the dynamics of the exchange rate. Directions of use borrowings in the national economy. The conclusions on the effectiveness of the government debt, it is found that the current debt policies Ukraine achieve debt increases the risk of certain critical limits, it becomes a real threat to the financial security of the State, which may manifest itself in limiting state sovereignty. Quite important is the understanding that a policy of ongoing international debt has a negative impact on the confidence in the national currency on domestic and foreign currency markets.

№ 12 2014, стор. 124 - 127

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

Я. С. Палешко

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Україна

Ya. Paleshko

post-graduate student of chair of economics, national and applied economics Classical private university Zaporizhzhya, Ukraine

Як цитувати статтю

Палешко Я. С. Запозичення України та їх використання для ефективного розвитку національної економіки. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 124–127.

Paleshko, Ya. (2014), “Loans Ukraine and its use for efficient development of the national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 124–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.