EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
К. І. Постоєнко

Назад

УДК: 338.4/352/354

К. І. Постоєнко

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто побудовану автором систему органів державної влади, що прямо або опосередковано регулюють і впливають на діяльність ринку продовольчих товарів в Україні на основі їх компетенцій, функцій та повноважень. Особливу увагу приділено їх підпорядкуванню, що дає змогу оцінити можливість їх самостійної роботи. Встановлено, що використання методів та інструментів цими органами є не завжди узгодженими. Це пояснюється дублюванням функцій і повноважень органів влади, а також постійну їх реорганізацію. Це стосується органів влади України, що наділені спеціальними компетенціями. До таких органів належать міністерства аграрної політики та продовольства України і екології та природних ресурсів України, а також підпорядковані ним Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство рибного господарства України, Державне агентство водних ресурсів України.

K. Postoenko

THE SYSTEM OF FOOD PRODUCTS MARKET PUBLIC REGULATION IN UKRAINE

Summary

In the article the author constructed a system of government authorities that directly or indirectly regulate and influence the activities of the food market in Ukraine based on their competencies and functions. Special attention is paid to their submission, which allows evaluating the possibility of their independent work. Found that their usage of methods and tools these bodies are not always consistent. This is explained by duplication of functions and powers of the authorities and their ongoing reorganization. This applies to the Ukraine authorities, who have special competence. These agencies include the Ministries of Agrarian Policy and Food of Ukraine and the Environment and Natural Resources of Ukraine together with subordinated the State Agency of Land Resources of Ukraine, the State Agency of Fisheries of Ukraine, the State Water Resources Agency of Ukraine.

№ 12 2014, стор. 110 - 115

Кількість переглядів: 804

Відомості про авторів

К. І. Постоєнко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

K. Postoenko

postgraduate graduate student Kyiv national economic university name after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Постоєнко К. І. Система органів державного регулювання ринку продовольчих товарів в Україні. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 110–115.

Postoenko, K. (2014), “The system of food products market public regulation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 110–115.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.