EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАЛЕЖНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ВАРТОСТІ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ГЕНЕРАЦІЇ
С. В. Нараєвський

Назад

УДК: 338.45:621.31

С. В. Нараєвський

ЗАЛЕЖНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД ВАРТОСТІ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ ГЕНЕРАЦІЇ

Анотація

Проведено порівняльний аналіз залежності собівартості електроенергії від вартості грошових ресурсів для різних видів генерації. Для порівняння обрано два найбільш поширених види технологій у традиційній енергетиці (теплова на основі вугілля та атомна) і два найбільш перспективних види технологій у альтернативній енергетиці (вітрова та сонячна). Порівняння проводилось у діапазоні від мінімально можливої собівартості електроенергії (мінімальні витрати при максимально можливому коефіцієнті використання встановленої потужності) до максимально можливої собівартості електроенергії (максимальні витрати при мінімально можливому коефіцієнті використання встановленої потужності). Доведено, що вітрова енергетика може забезпечити найнижчу собівартість електроенергії серед усіх досліджуваних видів генерації, в діапазоні від мінімальних до максимальних значень. Теплова енергетика, навпаки, забезпечує найвищу вартість електроенергії, а при максимальних значеннях є повністю не конкурентоздатною. Собівартість електроенергії для атомної та сонячної енергетики є порівняною. При мінімальній собівартості атомна та сонячна енергетика у разі отримання кредитних ресурсів під мінімальні відсотки можуть забезпечувати електроенергією промислових споживачів за існуючими в Україні тарифами.

S. Naraievs'kyj

DEPENDENCE OF THE PRIME COST OF ELECTRICAL POWER ON THE COST OF MONEY SUPPLY FOR DIFFERENT TYPES OF GENERATION

Summary

A comparative analysis of the dependence of the prime cost of electrical power on the cost of money supply for different types of generation was carried out. Two the most popular types of technologies in conventional power industry (thermal one on the basis of coal and nuclear one) and two the largest prospective types of technologies in alternative power industry (wind and solar power) were taken to contrast the situation. The comparison was carried out within the range from the lowest possible cost of electricity (minimum costs with maximum possible utilization coefficient) to the largest possible cost of electricity (maximum cost with the lowest possible utilization coefficient). Wind power can provide the lowest cost of electricity among all other types of generation in question within the range from the minimum to maximum values whereas thermal energy provides the highest cost of electricity and with maximum values it turns to be absolutely uncompetitive. The cost of electricity for nuclear and solar power supply is relative. Upon reception of credit resources with baseline interest nuclear and solar power could provide electricity for industrial consumers as per existing tariffs in Ukraine at the lowest prime cost.

№ 12 2014, стор. 101 - 105

Кількість переглядів: 810

Відомості про авторів

С. В. Нараєвський

старший викладач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

S. Naraievs'kyj

senior teacher, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

Як цитувати статтю

Нараєвський С. В. Залежність собівартості електроенергії від вартості грошових ресурсів для різних видів генерації. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 101–105.

Naraievs'kyj, S. (2014), “Dependence of the prime cost of electrical power on the cost of money supply for different types of generation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 101–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.