EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Ужва, О. В. Тімкова

Назад

УДК: 657.6

А. М. Ужва, О. В. Тімкова

ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті висвітлено роль аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства. Обгрунтовано необхідність регулярного проведення аудиту та його вплив на достовірність та повноту інформації про стан розрахунків із кредиторами підприємства за одержані матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, необхідної внутрішнім та зовнішнім користувачам фінансової звітності для управління та розвитку підприємства. Так, авторами було запропоновано ефективну модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками, в якій чітко виділено рекомендовані етапи проведення перевірки та відповідні аналітичні процедури. Модель, в свою чергу, може слугувати певною інструкцією до здійснення аудиту даного виду розрахунків. Також у статті відображено ті важливі моменти, на які аудитор обов'язково повинен звернути свою увагу при перевірці розрахунків з постачальниками та підрядниками.

A. Uzhva, O. Timkova

THE EFFECTIVE MODEL OF AUDIT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND CONTRACTORS OF THE ENTERPRISE

Summary

The role of audit of calculations with suppliers and contractors in a management by activity of enterprise is reflected in the article. Need of regular performance of audit and its influence on authenticity and completeness of financial information on calculations with creditors of the enterprise for the received values, the performed works and the presented services is showed in the article. The effective model of audit of calculations with suppliers and contractors with the recommended stages of verification and with proper analytical procedures was offered by authors. This model can serve as certain instruction to realization of audit of this type of calculations. Also in the article there are those important moments on which a public accountant necessarily must turn the attention at verification of calculations with suppliers and contractors.

№ 12 2014, стор. 92 - 95

Кількість переглядів: 911

Відомості про авторів

А. М. Ужва

к. е. н. доцент, доцент кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

A. Uzhva

PhD, associate professor, associate professor of the account and economic analysis, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University


О. В. Тімкова

магістрант, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

O. Timkova

Master, Mykolayiv V.O. Suhomlinskiy National University

Як цитувати статтю

Ужва А. М., Тімкова О. В. Ефективна модель аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 92–95.

Uzhva, A. and Timkova, O. (2014), “The effective model of audit of calculations with suppliers and contractors of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 92–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.