EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
О. В. Федоренко, Н. М. Соколенко

Назад

УДК: 332.658

О. В. Федоренко, Н. М. Соколенко

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Анотація

У роботі розглянуто глобальні проблеми накопичення електронних відходів, вирішення яких набуває все більшої актуальності із стрімким розвитком ІТ-технологій. Запропоновано розроблення стратегічного підходу, що передбачає вдосконалення та налагодження механізму торгівлі відходами електричного та електронного устаткування. Проаналізовано методичні підходи утилізації електронних відходів на основі використання зарубіжного досвіду, які використовуються для визначення обсягів відходів та дозволяють врахувати фази життєвого циклу електричного та електронного устаткування. Розглянуті методи базуються на використанні моделі "матеріального потоку", що описує відповідні типові операції та різних зацікавлених сторін процесу утилізації електричного та електронного устаткування. Застосування проаналізованих методів дозволяє організувати ефективне управління відходами електричного та електронного устаткування у вітчизняних умовах.

O. Fedorenko, N. Socolenko

GLOBAL PROBLEMS OF RECYCLING OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT'S WASTE AND THEIR RESOLVE

Summary

In this work, we consider the problem of global accumulation of electronic waste, the solution of which is becoming increasingly important with the rapid development of information technology. Proposed the development of strategic approach that involves the improvement and adjustment the mechanism of trade waste electrical and electronic equipment. Analysis of methodological approaches of recycling of electronic waste based on international experience, are used to determine the volume of waste and allow for the phases of the life cycle of electrical and electronic equipment. The methods based on the model "material flow", which describes the corresponding model operation and the various interested parties of waste electrical and electronic equipment. Application the methods allows for effective management of waste electrical and electronic equipment in domestic conditions.

№ 12 2014, стор. 88 - 91

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

О. В. Федоренко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

O. Fedorenko

Ph.D., Associate Professor of Economics and Management Cherkasy State Technological University, Cherkasy


Н. М. Соколенко

старший викладач кафедри економіки та управління, Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси

N. Socolenko

Senior lecturer, Department of Economics and Management Cherkasy State Technological University, Cherkasy

Як цитувати статтю

Федоренко О. В., Соколенко Н. М. Глобальні проблеми утилізації відходів електричного та електронного устаткування та шляхи їх вирішення. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 88–91.

Fedorenko, O. and Socolenko, N. (2014), “Global problems of recycling of the electrical and electronic equipment's waste and their resolve”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 88–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.