EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ
А. Ю. Рамський

Назад

УДК: 338.2;330.322.12:330.55

А. Ю. Рамський

МОДЕЛЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

Стаття присвячена проблемі моделювання рефлексивних процесів формування та реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств. Доведено що, рефлексія може описувати поведінку суб'єктів ринку інвестицій, включаючи домогосподарства, фінансові установи, підприємства реального сектору економіки, державні та ринкові регулятори, упродовж всього процесу інвестування. Значну увагу приділено досягненню рівноваги попиту і пропозиції на ринку інвестицій, яке пов'язано із рефлексивним впливом первинних інвесторів-домогосподарств, власника інвестиційного продукту, а також фінансових і торгових комерційних посередників, регуляторів ринку. Доведено, що від ефективності державного регулювання, а також дієвості прийнятих державних норм функціонування ринку інвестицій залежить реакція інших агентів ринку, це відповідним чином впливає на рефлексивне управління агентами ринку, а також прийняті фінансового рішення цими агентами і забезпечуватиме регулярність, стабільність і поступове зростання надходжень фінансових ресурсів в економіку.

A. Ramskyi

MODELING REFLEX PROCESSES OF SHAPING AND REALIZATION INVESTMENT POTENTIAL OF HOUSEHOLDS

Summary

The article deals with the problem modeling reflex processes of shaping and realization investment potential of households. It is proved that reflex can describe the behavior of the investment market, including households, financial institutions, enterprises of the real sector of the economy, government and market regulators during the investment. Special attention is paid to achieving a balance of supply and demand in the market due to the investments that reflexive influence primary investors household owner investment product, as well as financial and commercial trading intermediaries, regulators. It is proved that the efficiency of state regulation and efficiency standards adopted by the State functioning of markets investment depends on the reaction of other market agents, it is relevant effect on reflex control agents market and financial decisions taken by these agents and provide regularity, stability and a gradual increase revenue in the economy.

№ 12 2014, стор. 47 - 51

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

А. Ю. Рамський

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

A. Ramskyi

Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

Як цитувати статтю

Рамський А. Ю. Моделювання рефлексивних процесів формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 47–51.

Ramskyi, A. (2014), “Modeling reflex processes of shaping and realization investment potential of households”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 47–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.