EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА НОВИХ РИНКАХ
М. П. Сагайдак

Назад

УДК: 338.534

М. П. Сагайдак

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА НОВИХ РИНКАХ

Анотація

У статті узагальнено теоретико-методичні та прикладні підходи до проблем ціноутворення на продукцію підприємства за сучасних ринкових умов. На основі комплексної оцінки зовнішнього маркетингового середовища і виявлення чинників впливу конкуренції на процес ціноутворення розроблено методичне забезпечення формування цінової політики підприємства на нових ринках і запропоновано заходи підвищення її результативності.

M. Sagaidak

METHODICAL APPROACHES ARE TO FORMING AND ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF PRICE POLITICS OF ENTERPRISE ON NEW MARKETS

Summary

In the article the theoretical, methodical and applied going is generalized near the problems of pricing on the products of enterprise at modern market conditions. On the basis of complex estimation of marketing environment and exposure of factors of influence of competition on the process of pricing the methodical providing of forming of price politics of enterprise is worked out on new markets and the events of increase of her effectiveness offer.

№ 12 2014, стор. 24 - 28

Кількість переглядів: 851

Відомості про авторів

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

M. Sagaidak

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Сагайдак М. П. Методичні підходи до формування і оцінки результативності цінової політики підприємства на нових ринках. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 24–28.

Sagaidak, M. (2014), “Methodical approaches are to forming and estimation of effectiveness of price politics of enterprise on new markets”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 24–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.