EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВА
В. Г. Баранова, Г. М. Коцюрубенко

Назад

УДК: 336:330.567 (477)

В. Г. Баранова, Г. М. Коцюрубенко

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВА

Анотація

Виділено зовнішні та внутрішні фактори впливу на процес управління фінансовими ресурсами. Обгрунтовано види фінансових стратегій домогосподарства за напрямами використання доходів з урахуванням вікових особливостей учасників домогосподарства.

V. Baranova, A. Kotsyurubenko

FINANCIAL STRATEGY AS A COMPONENT OF THE MANAGEMENT OF HOUSEHOLD FINANCIAL RESOURCES

Summary

External and internal factors influencing on the process of managing financial resources are selected. Types of households financial strategies in areas of income use considering household members age-specialities are substantiated.

№ 12 2014, стор. 20 - 23

Кількість переглядів: 792

Відомості про авторів

В. Г. Баранова

д. е. н., доцент, зав. кафедрою фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

V. Baranova

Doctor of Economics, associate Professor, Head of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa


Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

A. Kotsyurubenko

Candidate of Economics, lecturer in the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

Як цитувати статтю

Баранова В. Г., Коцюрубенко Г. М. Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами домогосподарства . Економіка та держава. 2014. № 12. С. 20–23.

Baranova, V. and Kotsyurubenko, A. (2014), “Financial strategy as a component of the management of household financial resources”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 20–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.