EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЗИТИВНИЙ АСПЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК КРАЇН СВІТУ
С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко

Назад

УДК: 340.13

С. Ж. Лазаренко, К. А. Бабенко

ПОЗИТИВНИЙ АСПЕКТ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРАКТИК КРАЇН СВІТУ

Анотація

Акцентовано увагу на несприятливій тенденції подальшого стрімкого розвитку корупційної злочинності в країні. Обгрунтовано необхідність використання дійових антикорупційних практик країн світу, що матимуть багатовекторний вплив у масштабі міжнародного бізнесу.

S. Lazarenko, K. Babenko

POSITIVE ASPECT OF ANTICORRUPTION PRACTICES OF THE WORLD COUNTRIES

Summary

Attention is accented on an unfavorable further swift progress of corruption criminality trend in a country. The necessity of the use of effective anticorruption practices of the world countries that will have a multivectorial influence in the scale of international business is reasonable.

№ 12 2014, стор. 7 - 9

Кількість переглядів: 797

Відомості про авторів

С. Ж. Лазаренко

д. ю. н., професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри університетської, професійної освіти та права ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

S. Lazarenko

Doctor of Laws, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Department chairman, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine


К. А. Бабенко

д. ю. н., професор кафедри ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

K. Babenko

Doctor of Laws, Professor, "University of Educational Management" of NAPS of Ukraine

Як цитувати статтю

Лазаренко С. Ж., Бабенко К. А. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 7–9.

Lazarenko, S. and Babenko, K. (2014), “Positive aspect of anticorruption practices of the world countries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 7–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.