EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
С. В. Романчук

Назад

УДК: 336.5:346.7

С. В. Романчук

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Проведено аналіз діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробництва та використання альтернативних джерел енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулювання використання нових технологій у сфері переробки відходів виробництва як джерела альтернативної енергетики. Зроблено оцінку державної тарифної політики у сфері виробництва та використання підприємствами альтернативних джерел енергії. Проаналізовано нормативні акти, в результаті чого виявлено відсутність гнучкості та стимулювання переробки відходів та виробництва альтернативних джерел енергії з боку держави. Проаналізовано стан та перспективи оподаткування підприємств, що прямо або опосередковано задіяні в сфері альтернативної енергетики. У статті зазначаються виявлені основні недоліки української правової бази. Наведено можливі шляхи уніфікації та імплементації європейського законодавства.

S. Romanchuk

THE IMPROVEMENT OF EXISTING RECYCLING LEGISLATION IN THE CONTEXT OF THE ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article analyses current legislation on recycling as one of the sources of production and use of alternative energy sources. In addition, it investigates the socio-political aspects of promoting the use of new technologies in the field of production waste recycling as a source of alternative energy. An estimation of the state tariff policy in the sphere of production and use of alternative energy sources by the companies is made. As a result of the regulatory acts analysis, a lack of flexibility and stimulation of recycling and production of the alternative energy sources by the state is found. The current state and prospects of taxation of the companies that are directly or indirectly involved in the field of alternative energy are investigated. The article indicates the major revealed shortcomings of the Ukrainian legal framework. The possible ways of harmonization and implementation of the European legislation are given.

№ 11 2014, стор. 121 - 125

Кількість переглядів: 813

Відомості про авторів

С. В. Романчук

аспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

S. Romanchuk

PhDstudent of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Faculty of Economics Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Романчук С. В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України. Економіка та держава. 2014. № 11. С. 121–125.

Romanchuk, S. (2014), “The improvement of existing recycling legislation in the context of the alternative energy development of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.