EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
О. В. Вертелєва, О. О. Вертелєва

Назад

УДК: 339.923:061.1ЄС.

О. В. Вертелєва, О. О. Вертелєва

ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ КРАЇН ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

Наведено основні підходи до визначення поняття конвергенції, зокрема концепції b-конвергенції та s-конвергенції, а також вимірювання її швидкості. Побудована модель s-конвергенції для країн — членів ЄС на основі окремих макроекономічних показників та встановлено, що дана економічна система прямує до стану рівноваги. Обчислено показник розриву між "найбагатшою" та "найбіднішою" країнами ЄС та зроблено прогноз щодо його значення у найближче десятиліття. Проаналізована динаміка розвитку країн — нових членів ЄС, які мають багато спільних рис з Україною, у порівнянні з найбільш розвиненими країнами та побудована відповідна графічна модель. На основі проведених досліджень окреслено економічні перспективи євроінтеграції України.

O. Vertelyeva, O. Vertelieva

ECONOMIC CONVERGENCE IN EU AND POSSIBILITIES OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Summary

The basic approaches to the definition of convergence, in particular the concept of b-convergence and s-convergence and measure its speed were considered. Was built the model of s-convergence for the EU Member States on the basis of some macroeconomic indicators and found that this economic system tends to equilibrium. Was calculated rate gap between the "richest" and "poorest" countries of the EU and the forecast for its importance in the next decade. The dynamics of development of the new EU member states, which have a lot in common with Ukraine, compared to most developed countries and corresponding graphical model was built. Based on the research outlined economic prospects of European integration of Ukraine.

№ 11 2014, стор. 97 - 100

Кількість переглядів: 1080

Відомості про авторів

О. В. Вертелєва

к. ф.-м. н., доцент, кафедра економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно — економічного університету

O. Vertelyeva

Ph.D., Associate Professor in the economic theory and competition policy department, Kiev National Trade and Economics University


О. О. Вертелєва

студентка 6 курсу Київського національний університету імені Тараса Шевченка, спеціальність економічна кібернетика

O. Vertelieva

6th year student, Kyiv National Taras Shevchenko University, Department of economic cybernetics

Як цитувати статтю

Вертелєва О. В., Вертелєва О. О. Економічна конвергенція країн єс та перспективи євроінтеграції України . Економіка та держава. 2014. № 11. С. 97–100.

Vertelyeva, O. and Vertelieva, O. (2014), “Economic convergence in eu and possibilities of european integration of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 97–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.