EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЕРТНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВЕКТОРІВ ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ У КОНТРОЛІНГУ
Л. С. Чеснакова, К. К. Софійчук

Назад

УДК: 65:658

Л. С. Чеснакова, К. К. Софійчук

ЕКСПЕРТНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВЕКТОРІВ ЗАГРОЗ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩ У КОНТРОЛІНГУ

Анотація

У даній статті запропоновано експертна функціональна модель формування векторів внутрішніх та зовнішніх загроз підприємства, що впливають на контрольні точки реалізації стратегії. В результаті застосування системного підходу розроблено та запропоновано модель, що забезпечує інтегровану оцінку та вибір найбільш небезпечних загроз зовнішнього та внутрішнього середовища. Модель є актуальною для використання на підприємствах у системі контролінгу.

L. Chesnakova, K. Sofiychuk

THE EXPERT MODEL OF FORMATION VECTORS OF EXTERNAL AND INTERNAL THREATS IN CONTROLLING

Summary

The article proposes a functional model of the expert evaluation and forming vectors of internal and external threats of the company, affecting the control points of the strategy. As a result of a systematic approach developed and proposed model provides an integrated assessment and selection of the most dangerous threats of external and internal environment. The model is relevant for use in enterprises in controlling system.

№ 11 2014, стор. 90 - 93

Кількість переглядів: 847

Відомості про авторів

Л. С. Чеснакова

к. е. н., професор кафедри менеджменту, Національнй транспортний університет, м. Київ

L. Chesnakova

PhD in Economics, Professor of Department of Management of the National Transport University


К. К. Софійчук

аспірант, асистент кафедри туризму, Національнй транспортний університет, м. Київ

K. Sofiychuk

graduate student, assistant lecturer of the National Transport University

Як цитувати статтю

Чеснакова Л. С., Софійчук К. К. Експертна модель формування векторів загроз зовнішнього та внутрішнього середовищ у контролінгу. Економіка та держава. 2014. № 11. С. 90–93.

Chesnakova, L. and Sofiychuk, K. (2014), “The expert model of formation vectors of external and internal threats in controlling”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 90–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.