EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
С. Л. Клименченко

Назад

УДК: 351.773.13

С. Л. Клименченко

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

Запропоновано напрями модернізації механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору, а саме: підтримка інвестиційних кредитів, надання грантів, мікрокредитування малих виробників аграрної продукції, яка б була розрахована на реальні потреби і можливості виробництва, перехід до альтернативних форм оподаткування аграрного виробництва, надання державних інвестиції в довгостроковому періоді.
Вивчення зарубіжного досвіду щодо модернізації механізмів регулювання інвестиційної діяльності, дозволили виявити вимоги, які необхідно враховувати при визначенні пріоритетів інвестиційної діяльності аграрного сектору.
Визначено, що моніторинг модернізації механізмів регулювання інвестиційної діяльності є процесом спостереження з боку інвесторів за діями регіональних і державних органів влади за досягненням цілей, поставлених за умов підтримки функціонування аграрного сектору. Виявлено теоретичний інструментарій ідентифікації та систему фільтрації чинників, що відіграють вирішальну роль при формуванні механізмів регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Розглянуто кількісні та якісні чинники впливу на механізми регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору.

S. Klimenchenko

TRENDS OF MODERNIZATION MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY AGRICULTURAL SECTOR

Summary

Directions modernize state regulation of investment activities of the agricultural sector, namely: support for investment loans, grants, microcredit small producers of agricultural products, which would be calculated on the real needs and opportunities of production, switching to alternative forms of taxation of agricultural production, the provision of public investment in long run.
The study of foreign experience on modernizing mechanisms regulating investment activities have identified the requirements that must be considered when prioritizing investment agriculture.
Determined that monitoring mechanisms regulating modernization investment is a process by observing the actions of investors and regional public authorities for achieving the objectives set out in the conditions support the agricultural sector. Found theoretical tools for identifying and filtering system factors that play a crucial role in the formation mechanisms of regulation of investment activity in the agricultural sector. We consider qualitative and quantitative factors influence the mechanisms for regulating investment activities of the agricultural sector.

№ 10 2014, стор. 135 - 137

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

С. Л. Клименченко

здобувач, Академія муніципального управління

S. Klimenchenko

Researcher Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Клименченко С. Л. Напрями модернізації механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 135–137.

Klimenchenko, S. (2014), “Trends of modernization mechanisms of state regulation of investment activity agricultural sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 135–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.