EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
О. М. Смірнова

Назад

УДК: 354.1

О. М. Смірнова

МОДЕЛЬ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ НА ПСИХОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

У статті проведено розгорнутий аналіз, запропонованої автором, моделі регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту України. Обгрунтовано доцільність моделювання у дослідженні складних систем. Детально розкриті основні властивості представленої моделі, охарактеризовано її структуру, визначено особливості механізму функціонування та умови життєдіяльності регулюючого впливу. Представлено огляд основних структурних елементів моделі регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту, серед яких: послідовність регулюючого впливу, його характер, зміст та етапи, взаємодія суб'єктів та об'єктів регулювання. Зазначені структурні елементи конкретизовані відповідно до структури, яка існує наразі. Побудова моделі регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту України дозволяє відстежити логічну послідовність регулюючого впливу, визначити проблемні ділянки та розкрити можливі шляхи подальшого розвитку.

O. Smirnova

THE MODEL OF REGULATORY IMPACT ON THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF CIVIL PROTECTION

Summary

The article was expanding, the analysis proposed by the author, a model of regulatory impact on the psychological component of civil protection in Ukraine. The modeling in the study of complex systems was expediency. The basic properties of the presented model were details disclosed. Characterizes its structure, defined the characteristics of mechanism of functioning and conditions of waste regulating impact. The basic structural elements of model regulatory impact on the psychological component of civil protection presents in the review. The review include the sequence of character content, phases and the interaction of the subjects and objects of regulation. These structural elements fleshed out in accordance with the structure that exists now. Building the model of regulatory impact on the psychological component of civil protection of Ukraine allows to track the logical consistency of regulatory impact, identify problem areas and to reveal possible ways of further development.

№ 10 2014, стор. 124 - 127

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

О. М. Смірнова

старший викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

O. Smirnova

Senior Teacher of department of Fires Preventive and Vital Safety of the Population, Institute of the State Administration in Sphere of Civil Protection

Як цитувати статтю

Смірнова О. М. Модель регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 124–127.

Smirnova, O. (2014), “The model of regulatory impact on the psychological component of civil protection”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 124–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.