EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. В. Точиліна

Назад

УДК: 336.025

І. В. Точиліна

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання податкових пільг у контексті стимулювання інноваційної діяльності. З метою оптимізації усієї системи податкових пільг, що передбачені Податковим кодексом України, необхідно терміново розробити та затвердити на державному рівні єдину методику оцінки ефективності податкових пільг як за окремими податками так і за цільовою спрямованістю пільг (інноваційні, соціальні, інвестиційні, галузеві пільги, спеціальні податкові режими тощо). На основі розробок вітчизняних та зарубіжних вчених відібрано основні показники та критерії їх оцінювання, які можуть бути покладені в основу методики оцінки результативності та ефективності податкових пільг. З метою апробації виконано відповідні розрахунки на основі даних щодо діяльності технологічних парків України.

I. Tochylina

DEVELOPING METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF TAX INCENTIVES FOR INNOVATION ACTIVITIES

Summary

The paper considers methodological approaches to evaluation of tax incentives in the context of stimulation of innovation activities. To optimize the system of tax benefits in Tax Code of Ukraine is necessary to develop and adopt unified methodology of evaluation the tax incentives both certain duties and target orientations of benefits (innovation, social, investment, trade allowances, special tax regimes, etc.). The main indicators that can be used as a basis for methodology for estimating effectiveness and efficiency tax benefits are offer. Relevant calculations based on the data of technological parks of Ukraine are performed.

№ 10 2014, стор. 116 - 120

Кількість переглядів: 182

Відомості про авторів

І. В. Точиліна

молодший науковий співробітник, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

I. Tochylina

junior researcher, Academy of Financial Management, Kyyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.