EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНАМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
В. В. Федчишина

Назад

УДК: 351.340.6

В. В. Федчишина

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНАМИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Анотація

У статті аналізується історичний досвід державного регулювання органами судової експертизи за доби Директорії Української Народної Республіки. Наголошено, що судова експертиза підвищує доказову силу матеріалів справи, забезпечує встановлення об'єктивної істини і відіграє важливу роль у розробці і практичному впровадженні наукових методів і методик дослідження матеріалів при розслідуванні злочинів і судовому розгляді справ. Доведено, що досвід вітчизняної історії, не втрачаючи актуальності, має суттєвий вплив на формування чіткої концепції функціонування державного управління для підвищення рівня встановлення істини в правосудді держави, впливати на міцність і стабільність українського державотворення.

V. Fedchyshyna

STATE REGULATION BODIES FOR FORENSIC ERA DIRECTORY OF THE UKRAINIAN NATIONAL REPUBLIC

Summary

The article analyses the historical experience of state regulation bodies for forensic era Directory of the Ukrainian national Republic. Noted that the judicial examination increases the evidentiary force of the case, ensure the establishment of objective truth and plays an important role in the development and introduction of scientific methods and techniques of research materials in the investigation and judicial examination of cases. It is proved that the experience of Russian history, without losing relevance, has significant influence on the formation of a clear framework for functioning of the public administration to improve the truth of justice of the state to influence the strength and stability of the Ukrainian state.

№ 10 2014, стор. 107 - 109

Кількість переглядів: 98

Відомості про авторів

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.