EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
В. М. Андрушенко

Назад

УДК: 332.2.021:332.66

В. М. Андрушенко

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті описано засади безпечного землеробства в національному та глобальному масштабах, проаналізовано визначення сутності безпечного землеробства, обгрунтовано необхідність розвитку даної системи землеробства для інтеграції України в європейську та світову спільноту. Досліджено концепцію продовольчої безпеки, виявлено необхідність враховувати об'єктивно існуючі основні суперечності в економічній сфері, сучасний стан та перспективи сталого розвитку економіки України. Розглядаються необхідність створення загальноприйнятного базису для стандартів безпеки харчових продуктів, який би значно допоміг досягти поліпшення якості продовольства та розширення торгівлі між країнами, встановлення "довірчої" законодавчої бази. Зазначено двосторонні вигоди при прийнятті сертифікації сільськогосподарського продукту, внесено пропозиції щодо імплементації спеціальних схем підтримки для сільськогосподарського виробництва.

V. Andrushenko

CURRENT PROBLEM FORMATION OF FOOD SECURITY

Summary

The article describes the principles of safe agriculture on a national and global scale analyzes, defining the essence of safe agriculture, the necessity of the development of system of agriculture for Ukraine's integration into European and world community. Investigated the concept of food security, identified the need to consider objectively existing contradictions in the economic field, the current state and prospects for sustainable economic development of Ukraine. Consider the need to create common ground for food safety standards, which would greatly help achieve the improvement of the quality of food and the expansion of trade between the countries, establishing "trust" legislation. Pointed bilateral benefit of taking the certification of agricultural products, made specific proposals for implementation of support schemes for agriculture.

№ 10 2014, стор. 90 - 92

Кількість переглядів: 110

Відомості про авторів

В. М. Андрушенко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Andrushenko

graduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.