EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
К. Л. Маркевич

Назад

УДК: 339.972

К. Л. Маркевич

РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Анотація

Сучасний світ опинився на порозі переділу економічних інтересів між ТНК та національними урядами. Перші змагаються за нові сфери впливу, ринки виробництва і збуту, а також максимально можливі прибутки. У цьому контексті постало питання визначити, як впливають потоки ПІІ ТНК на реалізацію та захист національних економічних інтересів країни-реципієнта. У статті проаналізовано сильні сторони та можливі загрози акумулювання ПІІ на складові економічної безпеки держави. Розкрито поточний стан реалізації економічних інтересів держави у системі міжнародного розподілу транскордонних потоків капіталу. Запропоновано ключові умови безпечного залучення та розміщення ПІІ у системі національних економічних інтересів України.

K. Markevych

THE IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN NATIONAL ECONOMIC INTERESTS VIA THE FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Summary

The present-day world is on the verge of redistribution of economic interests between TNCs and national governments. TNCs try to compete for the economic influence, producer and sales markets, and also for the highest contingent gain. In this context, there is a question: how TNCs FDI impact on realization and protection of the recipient country' national interests. The strengths and threats of FDI accumulation for the economic security components are being analyzed in the article. The current state of economic interests' implementation in a system of the cross-border capital flows' international division are being revealed. Key conditions of FDI secure attraction and their location in the system of the national economic interests of Ukraine are offered.

№ 10 2014, стор. 85 - 89

Кількість переглядів: 189

Відомості про авторів

К. Л. Маркевич

здобувач, Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України, м. Київ

K. Markevych

External PhD student, The National Institute for Strategic Studies, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.