EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
В. В. Костенко

Назад

УДК: 336.71.078.3

В. В. Костенко

РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Анотація

У сучасних умовах вітчизняна банківська система є однією з найдинамічніших сфер діяльності, а забезпечення стабільної банківської системи здійснюється шляхом банківського регулювання та нагляду за комерційними банками. Проте залишається багато невирішених питань щодо реорганізації системи регулювання та банківського нагляду в Україні. У статті автором проаналізовано становлення та розвиток банківського нагляду в Україні, розглянуто етапи формування банківського нагляду. Визначено сучасну структуру банківського нагляду України та шляхи удосконалення існуючих організаційних засад банківського нагляду.

V. Kostenko

RETROSPECTIVE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF BANKING SUPERVISION IN UKRAINE

Summary

In modern terms the domestic banking system is one of the fastest growing areas and ensure a stable banking system is done by the banking regulation and supervision of commercial banks. However, there are still many unresolved issues regarding the reorganization of the system of regulation and supervision in Ukraine. In this paper, the author analyzes the formation and development of supervision in Ukraine, considered stages of the supervisors. Definitely modern structure of banking supervision Ukraine and ways of improving existing organizational principles of banking supervision.

№ 10 2014, стор. 80 - 84

Кількість переглядів: 101

Відомості про авторів

В. В. Костенко

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

V. Kostenko

PhD student, Department of Banking SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.