EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПАНСІОНІСТСЬКИХ СТРАТЕГІЙ КИТАЮ
А. В. Шаповал

Назад

УДК: 339

А. В. Шаповал

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПАНСІОНІСТСЬКИХ СТРАТЕГІЙ КИТАЮ

Анотація

У статті з урахуванням світових тенденцій формування моделі управління державною власністю досліджено характерні риси державного управління китайського корпоративного сектору. Держава зберігає за собою контроль та управління корпорацій КНР в базових галузях економіки (енергетика, нафтогазова, вугільна промисловості, такі галузі машинобудування, як авіабудування, суднобудування, ракетно-космічне і оборонне машинобудування, транспорт, будівництво, телекомунікації). З метою переходу на сучасні методи державного управління з урахуванням позитивного досвіду країн світу, в КНР створений єдиний державний керуючий холдинг SASAC (Державна комісія по контролю і управлінню активами). Керуюча компанія SASAC одночасно виконує функції державного власника та менеджера. Проаналізовано особливості державного регулювання корпоративного сектору економіки КНР в умовах реалізації експансіоністських стратегій.

A. Shapoval

STATE REGULATION OF THE CORPORATE SECTOR IN CHINA'S EXPANSIONIST STRATEGIES IMPLEMENTATION

Summary

The article gives an overviewof global trends, provides a model of state property management and underlinesmain characteristics of governance in Chinese corporate sector. Carried out, that the state retains control over thecorporations management in the basic sectors of the Chinese economy (energy, oil and gas, coal mining, engineering such as aerospace, shipbuilding, missile and space and defense engineering, transportation, construction, telecommunications). With the shift to modern methods of governance based on the positive experience of the world, China has created a single national managing holding SASAC (State Commission for the control and management of assets). Management company SASAC performs the functions of both the owner and the manager. The features of state regulation of the corporate sector in terms of the implementation of China's expansionist strategies were critycally analised.

№ 10 2014, стор. 74 - 79

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

А. В. Шаповал

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Shapoval

postgraduate, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Шаповал А. В. Державне регулювання корпоративного сектору в реалізації експансіоністських стратегій китаю. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 74–79.

Shapoval, A. (2014), “State regulation of the corporate sector in china's expansionist strategies implementation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 74–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.