EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ МІЖ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ ТА ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ
В. А. Полушенко

Назад

УДК: 330.46:368.02

В. А. Полушенко

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ МІЖ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ ТА ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Анотація

Розроблена модель є частинним прикладом моделі оцінки відношення довіри між страховою компанією та зовнішнім середовищем. Модель дозволяє кількісно оцінити рівень довіри до зовнішнього середовища, використовуючи для розрахунків базу нечітких правил. Представлено результати моделювання та розраховано значення коефіцієнтів відношення довіри до політичного (державні органи влади та місцевого управління, аналітичні компанії/дослідні інститути), економічного (клієнти, продавці страхових послуг, банківські та фінансові установи, інші учасники), соціального та технологічного макросередовища страхової компанії. Застосування керівництвом страхової компанії показників відношення довіри при стратегічному аналізі та управлінні дозволить підвищити ефективність її діяльності та конкурентоспроможність, а також якість обслуговування клієнтів та прийняття рішень. Модель може бути використана при виборі стратегій діяльності страхових компаній та моделюванні розвитку страхового бізнесу.

V. Polushenko

MODEL OF TRUSTING RELATIONSHIP ESTIMATION BETWEEN INSURANCE COMPANY AND ENVIRONMENT

Summary

In the article it is developed a model that is a particular example of the model of trusting relationship assessment between the insurance company and the environment. The model allows to assess trust level to the environment quantify, using the fuzzy rules basis. Modeling results are presented and values of the trusting relationship indices to the political (government agencies and local government, analytical companies / research institutes), economic (customers, vendors insurance services banking and financial institutions, and other members), social and technological environment are calculated. Insurance company management can use trusting relationship indices in strategic analysis and management that will improve its effectiveness and competitiveness, as well as customer service and decision making. The model can be used in choosing strategies of insurance companies and the modeling of insurance business.

№ 10 2014, стор. 67 - 73

Кількість переглядів: 191

Відомості про авторів

В. А. Полушенко

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

V. Polushenko

postgraduate student, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.