EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
М. А. Однорог

Назад

УДК: 658.152-043.86:631.11](045)

М. А. Однорог

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті розглядаються завдання і основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрного виробництва, аналізується зміст інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу, формулюються пріоритетні завдання щодо оптимізації інвестиційних ресурсів. Обгрунтовано методику особливостей розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, що заснована на використанні системи підрахунків. Розроблено алгоритм оцінки розвитку інвестиційного забезпечення в сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу. Запропоновано методику оцінки рівня розвитку, яка дозволяє досить об'єктивно оцінити діяльність сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх ресурсозабезпечення. Обгрунтовується можливість визначення інноваційних стратегій розвитку підприємства на основі оцінки інвестиційної привабливості. Матеріал статті орієнтований на широку аудиторію науковців, викладачів, працівників державних органів виконавчої влади та студентів вузів.

M. Odnorog

SOFTWARE DEVELOPMENT INVESTMENT IN AGRICULTURAL AGRIBUSINESS

Summary

The article deals with the problem and the main directions of improving the investment attractiveness of agricultural production, analyzes the content of investment in agricultural enterprises of agribusiness formulated priorities for optimization of investment resources. The technique features of the investment provision of agricultural enterprises, which is based on the use of estimates. The algorithm estimates the investment in the provision of agricultural enterprises agribusiness. The method of assessing the level of development that allows one to objectively assess the work of the agricultural enterprises taking into account their resource provision. The possibility of determining innovation strategies based on assessment of investment attractiveness. The article is aimed at a wide audience of researchers, teachers, employees of government agencies and university students.

№ 10 2014, стор. 49 - 50

Кількість переглядів: 107

Відомості про авторів

М. А. Однорог

к. е. н., завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.