EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Д. В. Арлачов, О. Ю. Корчміт, Р. А. Марецький, В. С. Бучик

Назад

УДК: 338.462:354:697.347

Д. В. Арлачов, О. Ю. Корчміт, Р. А. Марецький, В. С. Бучик

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті проаналізовано стан та перспективи реалізації заходів з ресурсо- та енергозбереження в комунальній сфері, оцінено їх вплив на рівень енергетичної безпеки України, висвітлено роль, можливості та мотивацію держави, підприємств і споживачів до здійснення заходів із забезпечення раціонального використання водних та енергетичних ресурсів. Авторами розкрито зміст економічних, правових та організаційних аспектів запровадження обов'язкового комерційного обліку у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг. Наведено комплекс заходів нормативного та фінансового характеру щодо забезпечення оснащення вузлами обліку споживачів теплової енергії, послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, послуг з централізованого опалення, централізованого постачання холодної води, централізованого постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), оцінено можливості здійснення таких заходів з точки зору економічної доцільності та технічної можливості.

D. Arlachov, O. Korchmit, R. Maretskyi, V. Buchyk

PERSPECTIVES OF COMMERCIAL ACCOUNTING AS A TOOL FOR FORMATION THE ENERGY EFFICIENT BEHAVIOR OF THE UTILITIES' CONSUMER

Summary

The paper analyzes the state and prospects for the implementation of resource and energy efficiency measures in the utilities sector, assesses their impact on the level of Ukraine's energy security, highlights the role, capabilities and motivation of the state, businesses and consumers to implement measures aimed to ensure rational use of water and energy resources.
The authors reveal the essence of the economic, legal and organizational aspects of the introduction of mandatory commercial accounting in the field of district heating, water supply and sewerage, provision of utility services. A set of financial and regulatory measures to ensure the metering equipment be installed for consumers of heat, centralized water supply, centralized sewerage, centralized cold water supply, centralized hot water supply, centralized sewerage (with the use of internal systems) is described in the article. In addition, the possibility of implementation of such measures in terms of economic and technical feasibility is evaluated.

№ 10 2014, стор. 32 - 38

Кількість переглядів: 787

Відомості про авторів

Д. В. Арлачов

директор Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

D. Arlachov

The Director of Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation


О. Ю. Корчміт

кандидат наук з державного управління, заступник директора Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

O. Korchmit

PhD in public administration, The Deputy Director of Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation


Р. А. Марецький

кандидат наук з державного управління, начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

R. Maretskyi

PhD in public administration, The Head of Normative and Methodological Support Section, Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation


В. С. Бучик

кандидат наук з державного управління, заступник начальника відділу стратегічного планування та міжнародної координації Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

V. Buchyk

PhD in public administration, The Deputy Head of Strategic Planning and International Coordination Section, Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation

Як цитувати статтю

Арлачов Д. В., Корчміт О. Ю., Марецький Р. А., Бучик В. С. Перспективи запровадження комерційного обліку як інструменту формування енергоефективної поведінки споживача комунальних послуг. Економіка та держава. 2014. № 10. С. 32–38.

Arlachov, D., Korchmit, O., Maretskyi, R. and Buchyk, V. (2014), “Perspectives of commercial accounting as a tool for formation the energy efficient behavior of the utilities' consumer”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 32–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.