EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПАРАМЕТРИ ТА ІМАНЕНТНІ РИСИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М. В. Босовська

Назад

УДК: 338.486.3

М. В. Босовська

ПАРАМЕТРИ ТА ІМАНЕНТНІ РИСИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті здійснено обгрунтування актуальності інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності в умовах корінної та радикальної перебудови ділових процесів під впливом глобалізаційних процесів, пошуку конкурентних переваг. З метою реалізації інтеграційного розвитку підприємств доведено необхідність розроблення засад концепції інтеграційного розвитку суб'єктів господарювання, передумовами якої визначено параметри та особливості інтеграційного розвитку. Сформовано порівняльні характеристики, притаманні старій індустріальній економіці та новітній, розкрито комплекс параметрів сучасної та майбутньої моделей управління суб'єктами туристичної діяльності. Визначено іманентні риси, притаманні підприємствам, що функціонують в умовах економіки, орієнтованої на інтеграційний розвиток. Розроблено нові вимоги до функціонування підприємств галузі туризму з урахуванням інтеграційних тенденцій, розглянуто їх семантичне наповнення. Розглянуті параметри та іманентні риси інтеграційного розвитку суб'єктів туристичної діяльності сприятимуть в подальшому удосконаленню управління інтегрованими утвореннями на засадах положень концепції інтеграційного розвитку.

M. Bosovskaya

PARAMETERS AND IMMANENT FEATURES OF INTEGRATION DEVELOPMENT OF TOURISM BUSINESS ENTITIES

Summary

This article contains substantiation of actualities of integration development of tourism business entities under conditions of basic and radical restructuring of business processes influenced by globalization processes by searching for competitive advantages. It has been proved that for the purpose of integration development of business entities it is necessarily to create basics of the concept of the integration development of business entities. The precondition of this concept creation has been made by use of comparative characteristics of old industrial economics and future economics. It has been described the complex of parameters explanation of modern and future management system models of tourism business entities and immanent features of business entities that function under conditions of economics oriented to the integration development, the new demands to the functioning of tourism business entities in view of integration tendencies and the semantic content of these demands. The described parameters and immanent features of integration development of tourism business entities will contribute to further improvement of the management of integrated entities on the basis of the integration development concept.

№ 10 2014, стор. 22 - 27

Кількість переглядів: 199

Відомості про авторів

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.