EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н. А. Сіцінський

Назад

УДК: 351.86: 355

Н. А. Сіцінський

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз міждержавної нормативно-правової бази України із суміжними державами з питань договірно-правового оформлення спільних ділянок державного кордону. Наголошено, що об'єктами договірно-правового оформлення України є державний кордон, який має однаковий юридичний статус за всією своєю протяжністю, а також суверенні права держави в її виключній (морській) економічній зоні. Обгрунтовано, що питання договірно-правового оформлення та дотримання його режиму регламентовано положеннями двосторонніх міждержавних нормативно-правових актів. Розкрито зміст стратегічних завдань, що були спрямовані на нормативно-правове врегулювання питань договірно-правового оформлення спільних ділянок державного кордону із колишніми радянськими республіками.

N. Sitsinskiy

ANALYSIS OF INTER-STATE NORMATIVE LEGAL BASE ON ISSUES OF LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

Summary

In the article the analysis of international normative-legal base of Ukraine with neighbouring States on the contractual basis for the joint sections of the state border. Noted that the objects of the contractual-legal documents of Ukraine is the state border, which has the same legal status throughout its length, and the sovereign rights of the state in its exclusive (marine) economic zone. Justified, that the question of the legal registration and keeping his regime is regulated by the provisions of a bilateral inter-state normative legal acts. Contents of the strategic objectives, which were aimed at regulatory issues are the contractual basis for the joint sections of the state border with the former Soviet republics.

№ 9 2014, стор. 145 - 148

Кількість переглядів: 675

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

Як цитувати статтю

Сіцінський Н. А. Аналіз міждержавної нормативно-правової бази з питань договірно-правового оформлення державного кордону України. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 145–148.

Sitsinskiy, N. (2014), “Analysis of inter-state normative legal base on issues of legal registration of the state border of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 145–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.