EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Ю. А. Олександренко

Назад

УДК: 330.44: 519.86

Ю. А. Олександренко

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Анотація

Розглянуто питання, що пов'язані з проблемами та етапами розвитку системного моделювання в контексті їх використання в системі державного управління. Акцентовано увагу на проблемах розробки та використання моделей великих складних систем та необхідності вдосконалення організаційних умов як основного напряму підвищення ефективності використання системних моделей. Зокрема інтеграції моделей у систему управління при тісній взаємодії осіб, що приймають рішення, та колективу розробників для врахування впливу політичних рішень на результати розрахунків. Зважаючи на визначальну роль суб'єктивного фактору при створенні та використанні моделей, обгрунтовано необхідність забезпечення стійких у часі колективів розробників. Розглянуто підходи до реалізації моделей великих складних систем за допомогою спеціалізованих програмних засобів, так званих генераторів моделей та за допомогою загальних мов програмування.

Yu. Oleksandrenko

DISTINCTIVE FEATURES OF THE SYSTEM MODELS DEVELOPMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION APPLICATION APPROACHES

Summary

This article deals with the issue of system modeling development stages and problems in the context of their application in public administration. Analysis is focused on the issues of complex systems' models development and utilization as well as the necessity of organizational conditions improvement as a key direction of system models efficiency increase. In particular, much consideration is given to the issue of model integration into the management system in the context of decision makers and tools' developers close collaboration in order to account for the policy decisions effect on the modeling results. Given the crucial role of the subjective factor in the model development and application process, the necessity of developers' team stability maintenance is justified. Different approaches to the complex system models implementation using special software, model generators and common programming languages are analyzed.

№ 9 2014, стор. 141 - 144

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

Ю. А. Олександренко

м. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

Yu. Oleksandrenko

junior researcher, State Institution "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences ", Kyiv

Як цитувати статтю

Олександренко Ю. А. Особливості підходів при розробці системних моделей та їх використанні у державному управлінні. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 141–144.

Oleksandrenko, Yu. (2014), “Distinctive features of the system models development and public administration application approaches”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 141–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.