EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
О. Ф. Сальнікова

Назад

УДК: 351.86

О. Ф. Сальнікова

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглянуто основні методологічні положення щодо формування державної військово-технічної політики. Вдосконалення військово-технічної політики знаходиться в площині удосконалення методологічних основ її формування, які охоплюють сукупність понять (категорій), принципів, суджень, методик. Місце ВТП визначається аналізом її діалектичних зв'язків з іншими компонентами єдиної державної політики та впливу на складові національної безпеки (воєнну, політичну, інформаційну, соціальну, економічну тощо). У даній статті досліджено вплив військово-технічної політики складові національної безпеки та детально розглянуто її вплив на безпеку держави її воєнної складової. Ця складова вирішальним чином залежить від кількісно-якісного складу озброєння та військової техніки, військових формувань воєнної організації держави, насамперед, Збройних Сил України.

O. Salnikova

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF STATE MILITARY-TECHNICAL POLICY

Summary

In the article the main methodological position in relation of formation of state military-technical policy are considered. Perfection of military-technical policy is inplane improvement of methodological bases its forming, that embrace totality of concepts (categories), principles, judgements, methodologies. Location of military-technical policy is determined by the analysis of its dialectical connections with other components of single public policy and influence on the constituents of national security (military, political, informative, social, economic and etc). In this article the influence of military-technical policy is investigational constituents of national security and in detail her influence is considered on safety of the state of its military constituent. This constituent depends decision character on in-quality composition of armament and military technique, soldiery forming of military organization of the state, first of all, Armed Forces of Ukraine.

№ 9 2014, стор. 105 - 108

Кількість переглядів: 728

Відомості про авторів

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Сальнікова О. Ф. Методологічні аспекти формування державної військово-технічної політики. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 105–108.

Salnikova, O. (2014), “Methodological aspects of formation of state military-technical policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 105–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.