EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФАКТОРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
К. А. Малишенко

Назад

УДК: 34(477):336.76

К. А. Малишенко

ФАКТОРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Фондовий ринок є одним з найважливіших елементів розвитку ринкового господарства держави, він є тим механізмом, який забезпечить залучення вільних грошових коштів домогосподарств в реальний сектор економіки. Проте в Україні розвиток фондового ринку рухається досить повільно. Прогнози щодо зростання капіталізації та ліквідності не виправдовуються. При цьому абсолютно необгрунтовано така ситуація оцінюється як стабільна. Дане положення пояснюється відсутністю зв'язку фондового ринку з українською економікою. Ті процеси, які відбуваються в економіці, абсолютно не помітні в динаміці фондового ринку. Український фондовий ринок не характеризується навіть слабкою формою ефективності. Для вирішення даної проблеми в статті визначено фактори інформаційної ефективність, зроблено їх класифікація. Розглянуто теоретичні основи інформаційної ефективності, визначено основні чинники, що впливають на неї і оцінено ситуацію на фондовому ринку України. Проведено дослідження з використанням графічного аналізу, а саме: при розгляді динаміки індексу український біржі.

K. Malyshenko

FACTORS OF INFORMATION EFFICIENCY OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

Summary

Stock market is one of the most important elements in the development of the market economy of the state; it is the mechanism that will attract free cash households in the real economy. However, in Ukraine the development of the stock market is moving quite slowly. Growth forecasts capitalization and liquidity are not met. At the same time, this situation is unreasonably assessed as stable. This situation is explained, the lack of communication with the Ukrainian stock market economies. The processes that occur in the economy, is not visible in the dynamics of the stock market. Ukrainian stock market is not characterized by even weak form efficiency. To resolve this problem in the article identifies the factors effectiveness of information made their classification. Consider the theoretical foundations of information efficiency, identify the main factors influencing it and assess the situation on the Ukrainian stock market. The study was conducted by using a graphical analysis, namely when considering the dynamics of the index UE.

№ 9 2014, стор. 63 - 66

Кількість переглядів: 729

Відомості про авторів

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

K. Malyshenko

Ph.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

Як цитувати статтю

Малишенко К. А. Фактори інформаційної ефективності фондового ринку України. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 63–66.

Malyshenko, K. (2014), “Factors of information efficiency of the stock market of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 63–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.