EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
О. Л. Богашко

Назад

УДК: 330.34

О. Л. Богашко

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті окреслено гносеологію інтелектуального капіталу. Сформульовано авторське визначення інтелектуального капіталу як об'єктивної економічної категорії, проаналізовано його структуру. Розглянуто підходи до визначення соціально-економічного змісту понять "людський капітал" та "інтелектуальний капітал". Наведено авторську позицію з даного питання, яка полягає у розгляді даних термінів, виходячи з принципів єдності, взаємозв'язку та взаємодоповнення. Поняття "людський капітал" і "інтелектуальний капітал" запропоновано розкривати у їх взаємодії на особистісному, мікро- та макро- рівнях на основі відтворювального підходу.

A. Bogashko

SOCIO-ECONOMIC NATURE OF INTELLECTUAL CAPITAL AND ITS ROLE TO PROVIDE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

This paper outlines the epistemology of intellectual capital. Formulated the author's definition of intellectual capital as an objective economic category, analyzes its structure. Approaches to determine the socio-economic meaning of "human capital" and "intellectual capital". Shows the author's position on the matter, which is reviewing these terms, based on the principles of unity, interconnection and complementarity's. The concept of "human capital" and "intellectual capital" is proposed to disclose in their interactions at the individual, micro- and macro- levels based on the reproduction approach.

№ 9 2014, стор. 20 - 22

Кількість переглядів: 806

Відомості про авторів

О. Л. Богашко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін, ПВНЗ "Європейський університет", Уманська філія

A. Bogashko

Ph.D., associate professor, assistant professor of Management and social and human sciences, PHEI "European University", Uman Branch

Як цитувати статтю

Богашко О. Л. Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 20–22.

Bogashko, A. (2014), “Socio-economic nature of intellectual capital and its role to provide innovative development of the national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 20–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.