EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.824.11

І. А. Франчук

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКІВ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СИСТЕМ ЇХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Проведено аналіз тенденцій на світовому енергетичному ринку. Обгрунтовано прогнози розвитку цього ринку. Досліджено діяльність державних та недержавних установ з питань розвитку енергетики.

The analysis of tendencies in the world power market is lead. Forecasts of development of this market are proved. Activity state concerning development of electric power industry is researched.

№ 12 2008, стор. 66 - 68

Кількість переглядів: 882

Відомості про авторів

І. А. Франчук

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.