EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н. А. Сіцінський

Назад

УДК: 351.86: 355

Н. А. Сіцінський

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено аналіз сучасного стану та невирішених питань договірно-правового оформлення державного кордону України. Наголошено, що за сучасних умов державності, одним із пріоритетних напрямів державної політики національної безпеки у сфері безпеки державного кордону є прискорення процесу договірно-правового оформлення державного кордону України. Обгрунтовано, що питання договірно-правового оформлення та дотримання його режиму регламентовано положеннями двосторонніх міждержавних нормативно-правових актів. Доведено, що інтенсифікація переговорного процесу з метою завершення договірно-правового оформлення державного кордону України на всій його протяжності, є запорукою суверенітету, територіальної цілісності та незалежності держави.

N. Sitsinskiy

THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

Summary

In the article the analysis of the modern state and unresolved issues of legal registration of the state border of Ukraine. Noted that in present conditions of statehood, one of the priority directions of the state national security policy in the security sphere of the state border is to accelerate the process of legal registration of the state border of Ukraine. Justified, that the question of the legal registration and keeping his regime is regulated by the provisions of a bilateral inter-state normative legal acts. It is proved that the intensification of the negotiation process to complete legal registration of the state border of Ukraine throughout its length, is the guarantee of the sovereignty, territorial integrity and independence of the state.

№ 8 2014, стор. 141 - 144

Кількість переглядів: 574

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

Як цитувати статтю

Сіцінський Н. А. Аналіз сучасного стану договірно-правового оформлення державного кордону України. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 141–144.

Sitsinskiy, N. (2014), “The analysis of the current state of the legal registration of the state border of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 141–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.