EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ
О. М. Данканіч

Назад

УДК: 332: 378

О. М. Данканіч

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ

Анотація

Дослідження висвітлює суть процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти шляхом оцінки результативності використання бюджетних коштів на регіональному рівні. Виокремлено форми фінансування розвитку вищої освіти: державні, приватні, інвестиційно-благодійні джерела фінансового забезпечення. Визначено форми власності ВНЗ, в яких здійснювалась підготовка за державним замовленням: державна та комунальна, до якої у перспективі доцільно долучити і приватну форму власності ВНЗ. Доведено, що використання нових форм здобуття вищої освіти, зокрема змішаної форми навчання, дозволить удосконалити функціонування наявного механізму працевлаштування випускників, які отримували вищу освіту за рахунок коштів бюджету через державне замовлення. Визначено, що концентрація форм власності спеціалізованих ВНЗ (створення нових форм власності та реорганізація, злиття існуючих) є яскравим проявом процесів регіоналізації як еволюційного етапу розвитку продуктивних сил, а також фактором взаємозв'язку численних фінансово-економічних детермінант, що мають вагомий вплив на фінансове забезпечення розвитку галузі вищої освіти. Розроблено пропозиції, що можуть сприяти суттєвому вдосконаленню процесів фінансового забезпечення розвитку галузі вищої освіти на регіональному рівні.

O. Dankanich

EFFECTIVENESS OF BUDGETARY FUNDS: THE IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE REGION

Summary

The purpose of the research to clarify the impact development of higher education by assessing the effectiveness of budgetary funds at the regional level. To determine the forms of financing of higher education: public, private , investment — charitable sources of financial support. The discussion of universities ownership form in wich education is carried out by public order: state and municipal. The study emphasizes the importance of, in the long run, it would be notabl, to add higher education establishment of privat ownership, is factor of development rivalry in universities market in Ukrain's region. Particular significance is attached to new forms of higher education, including mixed learning, allows to operate the existing mechanism of employment of graduates, who received higher education at the expense of the state budget through the order. The author focuses on that the concentration of ownership of specialized universities (the creation of new forms of ownership and reorganization, mergers of existing institutions). Readers' attention is called a clear model of the process regionalization as an evolutionary stage in the development of the productive forces and the correlation factor of many financial and economic determinants that have a significant impact on the financial security and development of higher education. The proposals that may contribute to significant improvement of the effectiveness of financial support of higher education at the regional level are given in the article.

№ 8 2014, стор. 138 - 140

Кількість переглядів: 533

Відомості про авторів

О. М. Данканіч

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

O. Dankanich

PhD-student, Dnipropetrovsk state finance academy

Як цитувати статтю

Данканіч О. М. Результативність використання бюджетних коштів: вплив на розвиток вищої освіти в регіоні. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 138–140.

Dankanich, O. (2014), “Effectiveness of budgetary funds: the impact on the development of higher education in the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 138–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.