EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ДЛЯ УКРАЇНИ
Г. П. Ситник, Р. О. Баранов

Назад

УДК: 351:343.34

Г. П. Ситник, Р. О. Баранов

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджується міжнародний досвід протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто моделі контролю за розміщенням незаконних коштів та національні системи кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей.

G. Sytnyk, R. Baranov

INTERNATIONAL EXPERIENCE ON THE IMPLEMENTATION OF COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME FOR UKRAINE

Summary

The article examines the international experience countering legalization of proceeds from crime. The models of control for placement of illicit funds and national systems of criminal law to combat money laundering are considered.

№ 8 2014, стор. 121 - 124

Кількість переглядів: 563

Відомості про авторів

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

G. Sytnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Manager of Department of National Security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev


Р. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

R. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

Як цитувати статтю

Ситник Г. П., Баранов Р. О. Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 121–124.

Sytnyk, G. and Baranov, R. (2014), “International experience on the implementation of combating legalization (laundering) of proceeds from crime for Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 121–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.