EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ З УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
О. В. Банчук-Петросова

Назад

УДК: 355.237

О. В. Банчук-Петросова

ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ З УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автором запропоновано пропозиції щодо першочергових завдань з удосконалення кадрової політики Збройних Сил України. Досліджено необхідність проведення широкомасштабної кадрової реформи сектору безпеки і оборони України, що буде спрямована на реформування всієї системи управління у військових та правоохоронних органах, удосконалення системи підготовки та професіоналізації, залучення громадськості до демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України. Розкрито зміст трьох першочергових завдань з удосконалення кадрової політики Збройних Сил України.

E. Banchuk-Petrosova

ON THE TOP-PRIORITY TASKS FOR IMPROVEMENT PERSONNEL POLICY OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Summary

In the article the author offers suggestions on priority measures to improve the personnel policy of the Ukrainian Armed Forces. Studied a comprehensive personnel reform of the security sector and defense of Ukraine, which is aimed at reforming the entire system of control in the military and law enforcement agencies, improving training and professionalization, public involvement in democratic civilian control over the activities of the security sector and defense of Ukraine. Contents of three priorities for improving the personnel policy of the Ukrainian Armed Forces.

№ 8 2014, стор. 114 - 116

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

E. Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing Kyiv university of management and entrepreneurship

Як цитувати статтю

Банчук-Петросова О. В. Про першочергові завдання з удосконалення кадрової політики збройних сил України. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 114–116.

Banchuk-Petrosova, E. (2014), “On the top-priority tasks for improvement personnel policy of the armed forces of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 114–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.