EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИМОГИ СОТ ДО УЗГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ КРАЇН — ЧЛЕНІВ СОТ ТА ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
І. О. Іващук

Назад

УДК: 339.923

І. О. Іващук

ВИМОГИ СОТ ДО УЗГОДЖЕННЯ ТАРИФІВ КРАЇН — ЧЛЕНІВ СОТ ТА ВРАХУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Анотація

Стаття присвячена питанням узгодження тарифів між країнами — членами СОТ. Доведена необхідність диференційованого підходу до зміни уже зв"язаних тарифів. Висвітлено механізм зниження тарифів в межах СОТ та його наслідки для країн — членів СОТ. Обгрунтовано неможливість застосування єдиного підходу на основі "швейцарської" формули для зниження рівнів тарифу.

Article is devoted questions of the coordination of tariffs between WTO member countries. Necessity of the differentiated approach to change of already connected tariffs is proved. The mechanism of decrease in tariffs within the WTO and its consequence for member countries is reflected. Impossibility of application of the unique approach on the basis of "the Swiss" formula for decrease in levels of the tariff is proved.

№ 2 2009, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 860

Відомості про авторів

І. О. Іващук

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних фінансів, Тернопільський національний економічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.