EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИНИКНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ
П. Б. Волянський

Назад

УДК: 351.7

П. Б. Волянський

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИНИКНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

Анотація

У сучасних складних умовах життєдіяльності населення України на органи державного управління у сфері цивільного захисту покладаються завдання щодо здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків. Масштабність та складність цих завдань вимагають підвищувати ефективність функціонування органів державного управління до рівня, що забезпечує їх виконання.
У науковій статті розглянуто проблему організації державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів, сутність якої полягає у тому, що управління є однією із найважливіших складових процесу реагування на надзвичайні ситуації і вплив на його якість зростає пропорційно масштабу надзвичайної ситуації, складності обстановки, збільшенню кількості залучених сил та потребі в матеріальних засобах. Запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту України.

P. Volyanskiy

ORGANIZATION OF STATE ADMINISTRATION AT THE THREAT OF ORIGIN AND ELIMINATION OF STATE AND REGIONAL LEVEL EMERGENCIES

Summary

In current complicated life circumstances for Ukrainian population the tasks concerning realization of complex measures in reacting on emergencies and elimination of their consequences are laid on state administrative bodies in sphere of civil protection. Extension and complexity of these tasks require enhancing of state administration functioning to the level which provides tasks implementation.
This article deals with the problem of organization of state administration at the threat of rise and elimination of national and regional level emergencies. The core of the problem lies in a view of administration as one of the major constituents of reacting process in emergencies; influence on the quality of administration increase in proportion to the scale of emergency, complexity of circumstances, growth of amount of the forces involved, as well as financial needs.
The effective ways of improving functioning of the united state system of civil protection of Ukraine are suggested in this study.

№ 8 2014, стор. 96 - 99

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

P. Volyanskiy

Doctor of State Administration, Associate Professor, Acting Chief of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

Як цитувати статтю

Волянський П. Б. Організація державного управління при загрозі виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій державного та регіонального рівнів. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 96–99.

Volyanskiy, P. (2014), “Organization of state administration at the threat of origin and elimination of state and regional level emergencies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 96–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.