EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Л. К. Кожевнікова

Назад

УДК: 339.9

Л. К. Кожевнікова

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЙ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

У статті розглянуто базові поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, а також проаналізовано функції та методи, що зумовлюють особливості ведення міжнародної діяльності. Визначено методи управління, що використовуються для підвищення ефективності керування операціями на підприємстві, а також детально розглянуто особливості поданих методів, що застосовуються безпосередньо до здійснення міжнародної діяльності. Запропоновано поєднувати загальні методи управління такі, як адміністративні, організаційні та соціальні у комплексі за для досягнення ефективної роботи з персоналом. Проаналізовано функції менеджменту та виокремлено чинники, що впливають на ефективність здійснення цих функцій. Результативність від здійснення зовнішньоекономічної діяльності здебільшого залежить від виконання наведених функцій у відділі та загалом на підприємстві. Виокремлено характерні риси управління зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до виробничо-господарської діяльності підприємства.

L. Kozhevnikova

PARTICULAR QUALITIES OF FEATURES AND METHODS OF FOREIGN ECONOMICS MANAGEMENT

Summary

The article deals with the basic concepts of management of foreign economic activity and analyze the functions and methods that contribute to the peculiarities of international activities. There were defined the management techniques used to improve management operations at the enterprise and presented in detail the features of the methods used to directly engage in international activities. It was suggested to combine the general management techniques, such as administrative, organizational and social in order to achieve efficient work with the staff. Analysis of management functions and highlighted the factors that influence the efficiency of these functions. The impact of foreign economic activity depends mainly on performing the functions of the department and the company in general. Author determined the characteristics of international management in accordance with the industrial and business enterprises.

№ 8 2014, стор. 85 - 88

Кількість переглядів: 618

Відомості про авторів

Л. К. Кожевнікова

аспірант кафедри економіки та безпеки підприємництва, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

L. Kozhevnikova

Graduate student of Economics and enterprise's security department, Eastern European National University after Lesya Ukrainka, Lutsk

Як цитувати статтю

Кожевнікова Л. К. Особливості функцій та методів управління зовнішньоекономічною діяльністю . Економіка та держава. 2014. № 8. С. 85–88.

Kozhevnikova, L. (2014), “Particular qualities of features and methods of foreign economics management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 85–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.