EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ЛОКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ
О. С. Сакун

Назад

УДК: 338.061.6

О. С. Сакун

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ПІДТРИМКИ ЛОКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено аналіз організаційних та економічних механізмів підтримки локальних інноваційних центрів в Україні. Проаналізовано досвід зарубіжних країн та систематизовано основні фактори успіху. Досліджено роль локальних інноваційних центрів у національних стратегіях інноваційного розвитку. Здійснено оцінку державної фінансової підтримки діяльності технопарків в Україні. Запропоновано механізми взаємодії локальних інноваційних центрів з освітніми закладами, комерційними банками, державою та підприємствами.

O. Sakun

IMPROVEMENT ORGANIZATIONALLY ECONOMIC MECHANISMS OF SUPPORT FOR LOCAL INNOVATIVE CENTERS IN UKRAINE

Summary

The analysis of organizational and economic support mechanisms of local innovative centers in Ukraine is conducted in the article. Experience of foreign countries is analysed and the basic factors of success are systematized. The role of local innovative centers in the innovative development national strategies was investigated. The estimation of state sponsorship of activity of technological parks is carried out in Ukraine. The mechanisms of co-operation of local innovative centers with educational establishments, commercial banks, State and enterprises are offered.

№ 8 2014, стор. 78 - 84

Кількість переглядів: 613

Відомості про авторів

О. С. Сакун

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

O. Sakun

postgraduate Student, Chernigiv State Institute of Economics and Management, Chernigiv

Як цитувати статтю

Сакун О. С. Удосконалення організаційно-економічних механізмів підтримки локальних інноваційних центрів в Україні. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 78–84.

Sakun, O. (2014), “Improvement organizationally economic mechanisms of support for local innovative centers in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 78–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.