EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Н. В. Смирнова

Назад

УДК: 338.4

Н. В. Смирнова

ОПТИМАЛЬНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Стаття присвячена вибору оптимального методу оцінювання трансферу технологій на підприємстві. В ній наведено результати аналізу та виокремлення оціночних методів за критерієм ефективності трансферу з урахуванням економічних умов господарювання підприємств. Запропоновано визначати доцільність трансферу технології на основі рівня чистого доходу і зростання продуктивності праці на підприємстві, рентабельності виробництва та ефективності суспільного продукту, досягнутого за рахунок впровадження інноваційно-технологічного продукту.

N. Smirnova

OPTIMAL METHODS OF EVALUATION OF TECHNOLOGY TRANSFER AT THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the choice of optimal method of evaluation of technology transfer at the enterprise. It discusses the results of the analysis and selection of valuation techniques based on their performance, Shuttle to reflect the economic conditions of managing enterprises. Asked to identify the feasibility of the technology transfer on the basis of the level of net income and productivity growth in the enterprise, profitability and efficiency of the social product is achieved through the introduction of innovative-technological product.

№ 8 2014, стор. 75 - 77

Кількість переглядів: 660

Відомості про авторів

Н. В. Смирнова

викладач, Криворізький коледж національного авіаційного університету аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Кривий Ріг

N. Smirnova

teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University post-graduate student of SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Смирнова Н. В. Оптимальні методи оцінювання трансферу технологій на підприємстві. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 75–77.

Smirnova, N. (2014), “Optimal methods of evaluation of technology transfer at the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 75–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.