EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
О. Р. Сергєєва

Назад

УДК: 658:330.341

О. Р. Сергєєва

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті досліджено аспекти підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, проведення аналізу та обгрунтування сутності конкурентоспроможності українських підприємств та розроблення шляхів її підвищення в умовах глобалізації. Розглянуто основні чинники, що впливають на конкурентоспроможність, прибутковість та досягнення відповідного рівня в галузі управління підприємством. Визначено, що реальні передумови підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств будуть більш ефективними внаслідок залучення до вигідних умов співпраці з іноземними партнерами всесвітньовідомих товаровиробників особливо при глобалізації економічних процесів у світовій економіці. Найважливішою передумовою підвищення конкурентоспроможності та стабільності діяльності підприємства є своєчасна розробка конкурентної стратегії ринку, продукту та технології, що відповідає рівню мінливості середовища.

E. Sergeeva

COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN TODAY'S CONTEXT OF GLOBALIZATION

Summary

This paper investigates aspects of improving the competitiveness of domestic enterprises, the analysis and justification of the nature and competitiveness of Ukrainian enterprises develop ways of increasing globalization. Considered Basic factors affecting the competitiveness, profitability and achieving the appropriate level in the field of management. Determined that the real prerequisites increase the competitiveness of domestic enterprises will be more effective as a result of favorable conditions to attract foreign collaboration of internationally renowned producers especially in the economic processes of globalization in the world economy. The most important prerequisite for competitiveness and sustainability of the company is the timely development of competitive strategy of market, product and technology, at the level of variability of the environment.

№ 8 2014, стор. 69 - 71

Кількість переглядів: 558

Відомості про авторів

О. Р. Сергєєва

к. н. з держ. упр., ст. викладач кафедри "Товарознавство і торговельне підприємництво", Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

E. Sergeeva

PhD from the state. management, Article. lecturer in "Commodity trade and business", Dnepropetrovsk Alfred Nobel University

Як цитувати статтю

Сергєєва О. Р. Конкурентоспроможність українських підприємств в сучасних умовах глобалізації. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 69–71.

Sergeeva, E. (2014), “Competitiveness of ukrainian enterprises in today's context of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 69–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.