EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄС
Л. Л. Сотниченко

Назад

УДК: 332.02

Л. Л. Сотниченко

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄС

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність вивчення закордонного досвіду управління інфраструктурним забезпеченням конкурентоспроможності регіонів, оскільки підкреслюється важливість глобалізаційних процесів і тісних зв'язків країн у процесах руху послуг та товарів. На основі дослідження етапів становлення та розвитку єдиного транспортного простору країн ЄС були визначені рамки історії розвитку Загальної транспортної політики ЄС. Проаналізовано документи щодо транспортної політики та перспективні напрями її реалізації в країнах, котрі є членами ЄС. Підкреслено, що ці країни є зразком ефективного впровадження такої політики. Запропоновано використання моделі впливу Європейської транспортної політики на конкурентоспроможність регіону. Сформована модель може служити інструментом оцінки, яка дозволить визначити вплив гіпотетичних змін загальної транспортної політики на регіональну конкурентоспроможність і розвиток.

L. Sotnichenko

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF REGIONAL COMPETITIVENESS ON THE BASIS OF ITS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Summary

In the article the necessity of studying foreign management experience is proved by infrastructural maintenance of competitiveness of regions so as importance global processes and close connections of the countries in processes of movement of services and the goods is underlined. On the basis of formation stages research and the development of united transport space of the EU countries the General transport policy of EU has been defined. Documents concerning the transport policy and perspective directions of its realization in the countries which are members of EU are analyzed. It is underlined that these countries are the samples of effective introduction of such policy. The usage of model of European transport policy influence on competitiveness of region is offered herewith. The generated model can serve as the tool of an estimation which will allow to define the level of influence of the general transport policy hypothetical changes on regional competitiveness and development.

№ 8 2014, стор. 64 - 68

Кількість переглядів: 567

Відомості про авторів

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

Як цитувати статтю

Сотниченко Л. Л. Управління розвитком інфраструктурного забезпечення регіону на основі досвіду єс. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 64–68.

Sotnichenko, L. (2014), “Institutional management of regional competitiveness on the basis of its infrastructure development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 64–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.