EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Є. М. Терехов

Назад

УДК: 338.246.025:339.97

Є. М. Терехов

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто проблему забезпечення фінансової системи держави в умовах глобалізації. Запропоновано конкретні напрями діяльності держави, які мають забезпечити фінансову безпеку та нейтралізувати глобалізаційні чинники.
Перетікання банківського капіталу, інтернаціоналізації фінансової системи та інші фактори роблять національну економічну систему вразливою, залежною від зовнішнього впливу.
Одним із найважливіших напрямів державного регулювання в умовах глобалізації має бути фінансова безпека країни, яка включає в себе безпеку у сфері банківського сектору та безпеку в управління державним боргом.
Розробка і впровадження засад боргової політики має відбуватися у тісному зв'язку з фіскальною політикою держави, державною політикою на ринку цінних паперів та політикою по відношенню до банківського сектору.

I. Terekhov

PRIORITY AREAS OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Summary

In this article considers the problem ensure the financial system of the state under globalization. The proposed concrete directions of state policy that will provide financial security and neutralize globalization factors.
Flow of bank capital, the internationalization of the financial system and other factors make the national economic system vulnerable, dependent on external influences.
One of the most important areas of state regulation in the context of globalization must be financial security, which includes security in the banking sector and security in public debt management.
Development and implementation of the principles of debt policy should be in close contact with the fiscal policy of the state, public policy on the stock market and policy in relation to the banking sector.

№ 8 2014, стор. 32 - 36

Кількість переглядів: 598

Відомості про авторів

Є. М. Терехов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

I. Terekhov

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

Як цитувати статтю

Терехов Є. М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки України в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 32–36.

Terekhov, I. (2014), “Priority areas of financial and economic security of Ukraine in the context of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 32–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.