EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЯТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА РОБОТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Н. С. Завізєна

Назад

УДК: 338.2:353.001.73

Н. С. Завізєна

РЕГУЛЯТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА РОБОТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей і специфіки регулятивної діяльності місцевих органів самоврядування на регіональному рівні. Розглянуто важливі аспекти регіональної банківської системи та запропоновано заходи задля ефективної її роботи на регіональному рівні. Виокремлено елементи методики оцінки кредитоспроможності клієнта. Запропоновано комплекс заходів для удосконалення регулятивної діяльності місцевих органів самоврядування у напрямі забезпечення виконання банками економічних зобов'язань.

N. Zaviziena

THE REGULATORY ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS, AS EFFECTIVE THE BANKING SYSTEM AT THE REGIONAL LEVEL

Summary

The article is devoted to the consideration of the specific characteristics and regulatory activities of local self-government at the regional level. The important aspects of regional banking system and proposes measures for its effective operation at the regional level. Author determined the technique for assessing the creditworthiness of the customer. A range of measures to improve the regulatory activities of local governments towards ensuring implementation of economic commitments by banks.

№ 8 2014, стор. 19 - 21

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Н. С. Завізєна

д. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

N. Zaviziena

PhD, Associate Professor, Research Institute of Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Завізєна Н. С. Регулятивна діяльність місцевих органів самоврядування як ефективна робота банківської системи на регіональному рівні. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 19–21.

Zaviziena, N. (2014), “The regulatory activities of local governments, as effective the banking system at the regional level”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 19–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.