EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ
В. П. Приходько

Назад

УДК: 351.84/65.050.2

В. П. Приходько

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті досліджено ефективність взаємного впливу єврорегіонального співробітництва та функціонування регіональних економічних систем в Україні, запропоновано перспективні інструменти їх комплексної індексації та оцінки. Наведено сучасні проблеми управління єврорегіональним співробітництвом. Деталізовано комплекс заходів із формування, нарощення та використання потенціалу єврорегіонального співробітництва в контексті сталого розвитку територій, запропоновано ряд рекомендацій щодо зовнішньоекономічних, інвестиційних та управлінських аспектів економіко-цілеоріентованого розвитку єврорегіонального співробітництва областей України.

V. Prikhodko

INTERNATIONAL COOPERATION IN THE CONTEXT OF CONVERGENCE REGIONS OF UKRAINE AND THE EUROPEAN COMMUNITY: FOREIGN TRADE AND MANAGEMENT ASPECTS

Summary

This paper investigates the effectiveness of the mutual influence of Euro-regional cooperation and regional economic systems functioning in Ukraine, offered promising tools to provide complex indexing and evaluation. Shows the current problems of governance Euro-regional cooperation . Detailed set of activities to create , increase and use the potential of Euro-regional cooperation in the context of sustainable development of territories, proposed a number of recommendations on foreign trade, investment and economic and managerial aspects of Euro-regional cooperation tsileorientovanoho regions of Ukraine.

№ 8 2014, стор. 10 - 13

Кількість переглядів: 679

Відомості про авторів

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., завідувач кафедри Міжнародних економічних відносин, Ужгородський національний університет

V. Prikhodko

Dr. Sc. Grad., Senior Scientist, Head of uzghorod national university international relation s department

Як цитувати статтю

Приходько В. П. Міжнародна співпраця регіонів в контексті зближення України та європейського співтовариства: зовнішньоекономічні та управлінські аспекти. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 10–13.

Prikhodko, V. (2014), “International cooperation in the context of convergence regions of Ukraine and the european community: foreign trade and management aspects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 10–13.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.