EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСБАЛАНС НА РИНКУ ПРАЦІ: ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ
Ю. М. Маршавін

Назад

УДК: 331.5

Ю. М. Маршавін

ПРОФЕСІЙНИЙ ДИСБАЛАНС НА РИНКУ ПРАЦІ: ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Анотація

У статті опрацьовано методологічні підходи та інструментарій визначення економічних втрат через невідповідність підготовки персоналу у професійно-технічних і вищих навчальних закладах потребам ринку праці. З метою мінімізації цих втрат запропоновано механізм формування професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку освітніх послуг і ринку праці.

Yu. Marshavin

OCCUPATIONAL IMBALANCE IN THE LABOUR MARKET: ECONOMIC LOSSES AND WAYS OF THEIR MINIMIZATION

Summary

The paper elaborated methodological approaches and tools for determining the economic losses due to inconsistency in vocational and higher education with labour market demands. In order to minimize these losses, a mechanism for developing the occupational and qualification balance between the education market and the labour market has been suggested.

№ 8 2014, стор. 6 - 9

Кількість переглядів: 609

Відомості про авторів

Ю. М. Маршавін

доктор економічних наук, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Yu. Marshavin

Dr.S. (Econ.), Docent, First Vice-Rector, Ukrainian State Employment Service Training Institute

Як цитувати статтю

Маршавін Ю. М. Професійний дисбаланс на ринку праці: економічні втрати та шляхи їх мінімізації. Економіка та держава. 2014. № 8. С. 6–9.

Marshavin, Yu. (2014), “Occupational imbalance in the labour market: economic losses and ways of their minimization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 6–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.