EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
А. В. Бєлоусов

Назад

УДК: 351. 82

А. В. Бєлоусов

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Анотація

У статті узагальнено теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Механізми державного управління ризиками НС можуть бути правові, економічні, організаційні, контрольні. Дані механізми можуть використовувати власні методи, засоби та інструменти впливу на ризики НС. Визначено основні складові цих механізмів. Так, для правового механізму це міжнародні нормативно-правові документи та національна нормативно-правова база; для економічного — ліцензування, страхування, оподаткування, кредитування; для організаційного — інституційне, кадрове та інформаційне забезпечення; для контрольного — моніторинг, контроль, прогнозування.

A. Belousov

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS

Summary

The article generalizes the theoretical approaches to the definition of mechanisms of state management of risks of emergency situations. The mechanisms of state management disaster risk may be legal, economic, organizational, control. These mechanisms can use native methods, means and tools of influence on the risks of emergencies. The main components of these mechanisms, so for a legal mechanism that international legal documents and national legal framework for economic licensing, insurance, taxation, crediting; for organizational — institutional, personnel and information support; for the control and monitoring, control, forecasting.

№ 7 2014, стор. 145 - 148

Кількість переглядів: 857

Відомості про авторів

А. В. Бєлоусов

аспірант кафедри права та європейської інтеграції, ХарРІ НАДУ, м. Харків

A. Belousov

post-graduate student of the Department of law and European integration of KRI NAPA, Kharkov

Як цитувати статтю

Бєлоусов А. В. Теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій . Економіка та держава. 2014. № 7. С. 145–148.

Belousov, A. (2014), “Theoretical approaches to the definition of mechanisms of state management of risks of emergency situations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 145–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.