EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ
В. С. Толуб'як, Л. А. Мельник

Назад

УДК: 351.522.4

В. С. Толуб'як, Л. А. Мельник

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Анотація

У статті проаналізовано дисертаційні дослідження та наукові публікації українських науковців присвячені питанням державного регулювання зайнятості населення в Україні. Розкрито основні функції зайнятості (економічна, соціальна та соціально-економічна), чинники управління зайнятістю (законодавчо-правові, економічна, організаційні, соціальні) та критерії класифікації зайнятості. Розглянуто механізм державної політики зайнятості населення, який включає три блоки заходів: організаційний; блок, пов'язаний з регулювання ринку праці; блок, який включає соціально-економічні функції. Визначено роль державної політики зайнятості населення у формуванні ринкової економіки в Україні.

V. Tolub'yak, L. Melnyk

MAIN ISSUES OF STATE REGULATION EMPLOYMENT IN RESEARCH UKRAINIAN SCIENTISTS

Summary

The paper analyzes the dissertation research and scientific publications Ukrainian scientists on public regulation of employment in Ukraine. The basic function of employment (economic, social and socio-economic) factors management employment (legislative, legal, economic, institutional, social) and classification criteria for employment. The mechanism of state employment policy, which includes three blocks of activities: organizing; block associated with the regulation of the labor market; block that includes socio-economic functions. The role of public policy in shaping the employment market economy in Ukraine.

№ 7 2014, стор. 102 - 106

Кількість переглядів: 559

Відомості про авторів

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

V. Tolub'yak

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University


Л. А. Мельник

к. н. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Melnyk

Сandidate of Sciences in Public Administration, Assistant Professor of management of public health care, the National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Толуб'як В. С., Мельник Л. А. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців. Економіка та держава. 2014. № 7. С. 102–106.

Tolub'yak, V. and Melnyk, L. (2014), “Main issues of state regulation employment in research ukrainian scientists”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 102–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.